เพิ่มเพื่อน

Applications

Measuring

<<Back to Foundry Manufacturing Process

<<Back to Automotive Manufacturing Process
 

  Measuring the pour angle withphotoelectric BOD distance sensors

 

การวัดมุมในการเทโลหะโดย
Photoelectric BOD distance sensors
เพื่อควบคุมปริมาณโลหะในการเท

 

การวัดมุมองศาที่แน่นอนในการเทโลหะลงสู่แม่พิมพ์โดยการใช้

Photoelectric BOD distance sensors สำหรับการกำหนดมุมองศา

ในการเทโลหะลงแม่พิมพ์ที่แน่นอนตามเวลาจริง และสามารถวัดค่าเพื่อควบคุม

อัตราการไหลได้

 

Product Apply