เพิ่มเพื่อน

Applications

Press tool tracking with BIS industrial RFID systems – for greater efficiency

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Press Manufacturing Process
 

Press tool tracking with

BIS industrial RFID systems

for greater efficiency

การติดตามชุดแม่พิมพ์ด้วย ระบบ RFID
เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตที่ยอดเยี่ยมที่สุด

 .
.

              เพิ่มคุณภาพในการผลิตปั๊มชิ้นส่วนของคุณง่ายๆ ผ่านระบบข้อมูลที่แม่นยำ แน่นอน เช่น เงื่อนไขการผลิต จำนวนการใช้ การปรับตั้งต่างๆ สู่ชุดเครื่องมือ
แม่พิมพ์ของคุณ ด้วยระบบที่ไม่ต้องสัมผัสของ RFID สำหรับงานอุตสาหกรรม สามารถบันทึก ตรวจวัด และกำหนดคุณลักษณะโดยไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟต่อผ่าน เพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด

Product Apply

BIS Industrial RFID

อุปกรณ์ระบุลักษณะโดยคลื่นความถี่ สำหรับงานอุตสาหกรรม

CLICK HERE