เพิ่มเพื่อน

Automotive/ Machine tools/ Robotics/Tires

กลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มอุตสหกรรมหลักของประเทศไทย เช่นกลุ่มอุตสหกรรมยานต์ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของเอเชียอาคเนย์ ซึ่งกลุ่มอุตสหกรรมเหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สูง และใช้อุปกรณ์วัดควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ตาม กลุ่มอุตสหกรรมด้านล่าง

  • Automotive Manufacturing [อุตสาหกรรมยานยนต์]
  • Machine tools [เครืองจักร]
  • Robotics [แขนกลโรงงาน]
  • Tires [อุตสหกรรมยางรถยนต์]

Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์)

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสหกรรมที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ซึ่งมีขบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีความแม่นยำสูงของเครื่องมือตรวจวัด

More Details

Machine Tools (เครื่องจักร)

แมชชีนทูล Machine tools คือเครื่องจักรประเภทเครื่องกัด และเครื่องกลึง CNC ซึ่งใช้นิยมใช้กันมากในโรงงานอุตสหกรรม เครื่องจักรเหล่านี้มีความเที่ยงตรงสูงและผลิตได้อย่างรวดเร็ว

More Details

Robotics (แขนกลโรงงาน)

แขนกลเป็นหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งที่นำมาใช้งานในวงการอุตสาหกรรมการผลิต ได้ถูกนำมาใช้แทนแรงงานมนุษย์สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ กันตลอดเวลา,งานที่เป็นอันตราย, งานที่หนักและยากเกินที่มนุษย์จะทำไหว

More Details

Tires (อุตสาหกรรมยางรถยนต์)

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นร้อยละ34 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบนโลก เป็นมูลค่าถึง 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

More Details