เพิ่มเพื่อน

How To Buy

การจัดส่งสินค้า

โซน A สินค้าจัดจำหน่ายและส่งตรงโดยบริษัท คอมโพแม็ก จำกัด

โซน B สินค้าจัดจำหน่ายและส่งตรงโดยบริษัท คอมโพแม็ก จำกัด

โซน C  สินค้าจัดจำหน่ายและขนส่งโดยบริษัท คอมโพแม็ก จำกัดและตัวแทนจำหน่ายตามภาคพื้นที่

โซน D สินค้าจัดจำหน่ายและขนส่งโดยบริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก เทรดดิ้ง จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท คอมโพแม็ก จำกัด ในภาคใต้

การสั่งซื้อ

1. กรุณาส่งใบสั่งซื้อหรือเซ็นต์รับใบเสนอราคาแล้วส่งกลับมาที่

2. ประเภทของการจัดส่งสินค้า

 1. การขนส่งทั่วไปโดยบริษัท คอมโพแม็ก จำกัด (ไม่มีค่าใช้จ่าย): มีคำสั่งซื้อก่อน 15:00 น.
  • โซน A จัดส่งภายใน 1 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อก่อนหมดวันทำการ)
  • โซน B จัดส่งภายใน 1-2 วันหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อก่อนหมดวันทำการ)
 2. การขนส่งพิเศษ (มีค่าใช้จ่าย)
  • โซน A รับประกันจัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อสินค้า (ค่าใช้จ่าย 300 บาท กรณีที่มีรถขนส่ง)
  • โซน B รับประกันจัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อสินค้าหรือวันรุ่งขึ้น (ค่าใช้จ่าย 300 บาท กรณีที่มีรถขนส่ง)
  • โซน C ค่าใช้จ่ายตามจริงโดยจัดส่งผ่านรถตู้ รถทัวร์ EMS เป็นต้น ตามที่ลูกค้าสะดวก และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  • โซน D จัดส่งภายใต้เงื่อนไขของบริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก จำกัด
 3. สั่งซื้อสินค้ามูลค่าต่ำกว่า 1,000 บาท กรุณาชำระเป็นเงินสด หรือ เช็ค ครบกำหนดสามารถเบิกเงินได้

การพิจารณาเครดิต

1. ขั้นตอนการเปิดหน้าบัญชี เพื่อซื้อขายในระบบเครดิต

 • เอกสารที่ต้องเตรียม : หนังสือรับรองบริษัท, เอกสาร ภ.พ. 20, แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท

2. เงื่อนไขการขาย

 • ขายเงินสด
 • ขายเช็คล่วงหน้า เก็บเช็คล่วงหน้า 30 วัน ทุกครั้งที่ส่งสินค้า วงเงินจำกัดเครดิตตามความเหมาะสม
 • ขายแบบเครดิต พิจารณาตามความเหมาะสม

3. หมายเหตุ

 • วงเงินจำกัดเครดิตเต็ม : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เพิ่มวงเงินเครดิตดังนี้
  • วงเงินเครดิตเต็ม เนื่องจากยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา (ระงับการขายชั่วคราว)
  • วงเงินเครดิตเต็ม เนื่องจากเช็คที่อยู่กับบริษัทยังไม่ได้เรียกเก็บจากธนาคาร
  • วงเงินเครดิตเต็ม เนื่องจากการจ่ายเช็คเกินกำหนดการชำระเงิน
 • ระงับการขายแบบเครดิตทันที : ในกรณีต่อไปนี้ ทางบริษัทจะระงับการซื้อขาย
  • กรณีเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
  • เลื่อนการชำระเงิน

4. เงื่อนไขการพิจารณาเครดิตและวงเงินเครดิต

 1. มียอดสั่งซื้อสินค้าสม่ำเสมอ
 2. ความสม่ำเสมอในการสั่งซื้อสินค้า มีผลต่อการปรับเพิ่ม หรือ ลดวงเงินเครดิต
 3. กรณีหยุดการสั่งซื้อตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะต้องเริ่มขึ้นตอนการพิจารณาเครดิตใหม่

การเปลี่ยน / คืนสินค้า

 1. การคืนสินค้า : บริษัทไม่มีนโยบายการคืนสินค้า
 2. การเปลี่ยนสินค้า : สินค้าที่สั่งซื้อสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ
 3. การออกใบลดหนี้ : บริษัทจะออกใบลดหนี้ภายหลังจากได้รับสินค้ากลับคืนเท่านั้น