เพิ่มเพื่อน

Monitoring & Network System

จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถดูค่าต่างๆในโรงงานผ่าน Smart Phone หรือ Laptop ได้!!

ต้อนรับกระแส Industry 4.0 ด้วยระบบ SMART MONITORING ซึ่งสามารถนำ SMART PHONE, LAPTOP, IPAD หรือ SMART TV เพื่อมาดูค่าต่างๆใน Process ของโรงงาน และยังสามารถควบคุมการสั่งงานผ่านอุปกรณ์เหล่านั้นได้อีกด้วย   อุปกรณ์ที่ใช้ 1. G306A REDLIONS  HMI WEB SERVER   2. APN-310N ANTAIRA Wireless Access Point   3. STW-601C ANTAIRA Serial To WIFI   4. LNX-500A ANTAIRA Ethernet Switch   5. PANEL METER และ SENSOR ต่างๆที่มี COMMUNICATION RS-485