เพิ่มเพื่อน

Construction Materials

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญในบ้านเรา ทำเงินสะพัดกว่าหลายร้อยหลายพันล้าน อีกทั้งยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ อย่างมีคุณภาพและครบวงจรของงานก่อสร้างต่างๆ อาทิเช่น อาคารสำนักงาน, อาคารคอนโดมีเนียม และอพาร์ตเมนต์, โรงพยาบาล, ชอปปิ้งคอมเพล็ก, โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ จึงทำให้แบ่งแยกประเภทของงานก่อสร้างได้ดังต่อไปนี้

  • งานด้านการออกแบบ
  • งานระบบโครงสร้าง
  • งานระบบปะปา
  • งานระบบสุขาภิบาล
  • งานระบบไฟฟ้า
  • งานติดตั้งเครื่องจักร

ทางบริษัท คอมโพแม็ก จำกัด จึงได้นำเข้าสินค้าชั้นนำจากหลากหลายประเทศในแถบโซนยุโรป และตะวันตก เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไป

JAPANESE CONSTRUCTION

ทางบริษัท คอมโพแม็ก จำกัด ได้นำเข้าสินค้าชั้นนำจากหลากหลายประเทศในแถบโซนยุโรป และตะวันตก เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไป

More Details

การประยุกต์ใช้งานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

การประยุกต์ใช้งานของอุตสาหกรรมผสมคอนกรีต (Concrete Ready Mix), อุตสาหกรรมผสมยางมะตอย (Asphalt Mixing Plant) และอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้อง การควบคุมไลน์การผลิต และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

More Details