เพิ่มเพื่อน

Oil & Gas/ Petrochemical

Oil & Gas Petrochemical-1

Oil & Gas / Petrochemical 1

น้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้นเกิดจากการรวมตัวกันทางเคมีโดยการรวมตคัวกันระหว่างคาร์บอนและไฮโดรเจน น้ำมันกลั่นมาใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่ง น้ำมันใช้สำหรับการให้ความร้อน การผลิตกระแสไฟฟ้า และ กาผลิตเป็นยางมะตอยสำหรับก่อสร้างถนน…

More Details