เพิ่มเพื่อน

Power Supplies

เพาเวอร์ซัพพลาย Power Supplies


เพาเวอร์ซัพพลายคือ อุปกรณ์ที่ใช้แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) เป็นกระแสตรง(DC) ซึ่งไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่มีคุณภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพของแผงควบคุมทั้งหมดของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกในโรงงานอุตสหกรรม

Power Supplies

Switching Power Supplies