เพิ่มเพื่อน

Semiconductors/ Electronics

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้

คอมโพแม็ก ได้แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

IC Packaging

คือกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต IC ต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมจำพวก IC Assembly และ IC Packaging ซึ่งกลุ่มนี้จะใช้สารกึ่งตัวนำหรือเซมิคอนดักเตอร์ในกระบวนการผลิต

More Details

PCB & Assembly

คือกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต PCB (Print Circuit Board) รวมไปถึงการประกอบ IC รวมกับ PCB หรือที่เรียกว่า PCBA (Print Circuit Board Assembly)

More Details

Accessories & Other components

คือกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเฉพาะทางเช่น แขนกลสำหรับฮาร์ดดิสก์, สปริงขนาดเล็กสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์, จานดิสก์สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ฯลฯ

More Details

Electronic Products

คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำ PCBA อาจรวมถึง IC หรือวงจรอื่นๆ มาประกอบกับส่วนประกอบต่างๆ เป็นสินค้าที่วางขายอยู่ในตลาดทั่วไป เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

More Details

Product & Application

สินค้าและแอปพลิเคชั่นสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

More Details