เพิ่มเพื่อน

Process Control

Weighing in Concrete ready mix industry

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ทุกรายจะมีธุรกิจอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายปูนซีเมนต์

ผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ได้แก่ ซีแพค,ปูนซีเมนต์นครหลวง , ทีพีไอ , ชลประทานซีเมนต์ , น่ำเฮง , เอเชียซีเมนต์ , แฮนสัน เป็นต้น โดย เราจะเห็นได้ว่ามีแฟรนไชส์แพลนท์คอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึ้นมากมาย กระจายอยู่ตามทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่มีงานการก่อสร้าง

Ultrasonic Sensors to Detect Liquid Level

การควบคุมระดับของเหลวในถังน้ำด้วยปั๊ม การวัดระดับของเหลวในภาชนะใส การวัดระดับสารที่เป็นของแข็งหรือของเหลวในแทงค์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

หลักการทำงาน และคุณสมบัติเด่นของ Flowmeter ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

เมื่อกล่าวถึงเครื่องมือวัดเพื่อให้ทราบถึงน้ำหนัก หลายท่านคงนึกถึง Load cell เพราะเป็นเครื่องมือวัดที่ให้ความแม่นยำสูงในการชั่ง เพื่อดูปริมาตร แต่หลายครั้งติดปัญหาเรื่องของการติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดภาชนะบรรจุที่ใหญ่มาก หรือ เรื่องของพื้นที่จำกัด แม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการ Process ที่ไม่สามารถทำได้ เครื่องมือวัดจึงถูกออกแบบมาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกันงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น Level Sensor (Ultrasonic Radar Hydrostatic)

Ultrasonic Sensors for Distance Applications

การตรวจสอบสินค้าที่ผิดปกติในกระบะ การวัดระยะระหว่างเครนกับสินค้า การเช็คปริมาณแผ่นดิสก์ในชั้นเรียงโดยการเช็คระยะ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

Ultrasonic Sensor for Clear Object Applications

การควบคุมความตึงของพลาสติกคลุมอาหาร, การควบคุมความเร็วของฟิล์มพันเครื่องดื่ม, การตรวจสอบการเรียงชิ้นงานใสสลับด้าน, การนับจำนวนขวดบรรจุเครื่องดื่มบนรางลำเลียง, การนับขวดใสบนรางลำเลียงที่มีความเร็วสูง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!