เพิ่มเพื่อน

Current Opening Positions

Current Opening Positions

Opening Position With Details Coming Soon on the Website.

  • Product Engineer (Servo, Drive) วิศวกรผลิตภัณฑ์ DETAILS COMMING SOON
  • Product Engineer (HMI, PLC) วิศวกรผลิตภัณฑ์ DETAILS COMMING SOON
  • Product Engineer (Machine Vision) วิศวกรผลิตภัณฑ์ DETAILS COMMING SOON
  • Programmer (HMI/PLC/SCADA) DETAILS COMMING SOON
  • Labour (2 positions) DETAILS COMMING SOON
  • Application Engineer (Mechanical) DETAILS COMMING SOON
  • Warranty and Repair Administrator เจ้าหน้าที่แผนกซ่อมและรับประกันสินค้า DETAILS COMMING SOON
  • Internal Sales เจ้าหน้าที่ขาย DETAILS COMMING SOON
  • Marketing Officer เจ้าหน้าที่การตลาด DETAILS COMMING SOON
  • Website Programmer DETAILS COMMING SOON

ข้อมูลเพิ่มเติม