เพิ่มเพื่อน

JAPANESE CONSTRUCTION

<< back to Industry Overview

<< back to Construction Materials

 

JAPANESE CONSTRUCTION

ปัจจุบันนักลงทุนญีปุ่นให้ความสำคัญกับประเทศไทยอย่างมากสำหรับในเรื่องการพิจารณาแนวโน้มการย้ายและขยายฐานธุรกิจก่อสร้างของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย ด้วยปัจจัยทางด้านกายภาพ สังคม วัฒนธรรม ความสามารถ ตลาด ค่าเงิน จึงทำให้ประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจและมีการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ทางบริษัท คอมโพแม็ก จำกัด จึงได้มีการประสานงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น จนได้รับความไว้วางใจในสินค้าและบริการ

 

TESTIMONIAL

 

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

การให้ข้อมูลสินค้ารวดเร็ว และชัดเจนดีมาก
บริการหลังการขายดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย บริษัท โทสแพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

.
.

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้ามีคุณภาพ และน่าสนใจ
มีการ support ข้อมูลที่ดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย Thai Shimiz Co.,Ltd

.
.

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

Sales Engineer มีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง
มีบริการหลังการขายเป็นอย่างดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น