เพิ่มเพื่อน

Packaging (แพคเกจจิ้ง)

<<< Back to Industry Application

Food Packaging
 

Application : ในสภาพการใช้งานที่มีการล้างในกระบวนการผลิต

T18 EZ-Beam Q25 EZ-Beam VSM
การตรวจสอบสินค้าในภาชนะ
(Quality Checking)
การตรวจสอบตำแหน่งสินค้าบนเครื่องชั่ง
(Position Checking)
การจับตำแหน่งภาชนะเพื่อบรรจุสินค้า
(Position Checking)

Application: สำหรับวัดระดับของเหลว

T30UX และ QT50U Ultrasonic DX80 Wireless sensor
การตรวจวัดระดับของเหลวในถังขนาดใหญ่ และควบคุมการทำงานของปั๊ม (Level checking)

Application: สำหรับตรวจจับวัตถุใส

Q26
ตรวจจับวัตถุใส

Application: สำหรับงานบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบคุณภาพ

การจับตำแหน่งสินค้าก่อนเข้ากระบวนการบรรจุกล่อง(Position checking) การตรวจสอบอาหารภายในภาชนะ
(Quality checking)
การเช็คระดับต่ำสุดของปริมาณกล่องกระดาษบนเครื่องป้อน
การตรวจสอบบาร์โค้ดบนกล่องบรรจุภัณฑ์
(Barcode checking)
การตรวจสอบการปิดฝากล่อง
(Quality checking)

Application: สำหรับงานนับจำนวนและบรรจุลงกล่องลูกฟูก

การนับจำนวนกล่องสินค้า
(Quantity checking)
การนับจำนวนกล่องลูกฟูกขนาดใหญ่
(Quantity checking)

Application: สำหรับการเรียงสินค้าลงกระบะ

เรียงสินค้าลงกระบะApplication สำหรับการเรียงสินค้าลงกระบะ

Application: อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับเครื่องเรียงสินค้าลงกระบะ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับเครื่องเรียงสินค้าลงกระบะ ‎