เพิ่มเพื่อน

Digital mulimeters Boolean Logic

 

BOOLEAN   LOGIC

เป็นฟังก์ชันที่สามารถใส่พารามิเตอร์ต่างๆลงไปในตัว digital mutimeters เพิ่มได้

เช่น

 • digital inputs
 • digital outputs
 • limit thresholds
 • Boolean variables
 • remote variables controlled  through communication protocol

สามารถนำพารามิเตอร์จากด้านบนมา

  • AND – AND NOT
  • OR – OR NOT
  • EXOR – EXOR NOT

ทั้งนี้ มิเตอร์ 1 ตัว สามารถตั้งได้ 8 Boolean

ข้อดี

 • กรณีที่ Boolean  นั้นทำงานก็สามารถตั้งให้เป็น Alarm ได้