เพิ่มเพื่อน

ข้อดีของการใช้กระดูกงู [Drag chain]

<<Back to Electrical Conduit กลับไปที่หน้าหลักของกระดูกงู

   • Moving security ปลอดภัยในการเคลื่อนที่
   • Fast and easy สะดวกและรวดเร็ว
   • Flexibility is the key มีความยืดหยุ่นของสายไฟ
   • Fast and easy assembly : ง่ายต่อการติดตั้ง
   • Easy and reliablestrain relief ลดความเครียดที่เกิดกับชิ้นงาน
   • Flexible with many possibilities สามารถประยุคใช้ได้หลากหลาย
   • High acceleration & high endurance เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และ ทนทาน
   • For fastest possible assembly ประกอบง่าย
   • Everything from one source แหล่งรวมสายไฟไว้ที่เดียว

……………………………..

ดูวิธีการติดตั้ง Drag chain ประเภทใหม่

 

……………….
ตัวอย่างการใช้งานของ Dragchain…………….