เพิ่มเพื่อน

Safety Sensor

 

Safety Sensor

 
        เป็น Sensor ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ