เพิ่มเพื่อน

Signal Conditioners

<<< Back to HMI/Controllers/PLC

red lion

อุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบ Universal

 • อินพุต, เอาท์พุต และ Power Supply แยกอิสระจากกัน
  (3 Way Isolation)
 • มี LED แสดงสถานะแรงดันไฟเลี้ยง
 • เพิ่มจอแสดงผลได้
 • มีรุ่นที่มีเอาท์พุตเป็น Relay

Frequency Input
อุปกรณ์แปลงสัญญาณความถี่ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน

Model : IFMA

 • Frequency to Analog Converter
 • Dimension : 79 mm (H) x 28 mm (W) x 107 mm (D)
 • Input : Programmable to accept a variety of sensors 25 KHz Max.
 • Output : 0-5 VDC, 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA
 • Power Source : 85-250 VAC
 • Application : Convert a Frequency Input to an Analog Current or Voltage
Model : IFMR

 • Speed Switch
 • Dimension : 79 mm (H) x 28 mm (W) x 107 mm (D)
 • Input : Programmable to accept a variety of sensors 25 KHz Max.
 • Output :Single Form C Relay
 • Power Source : 85-250 VAC
 • Application : Provides a Contact Output at a Setpoint Speed, Overspeed, Underspeed or Zero Speed

Analog Input

Model : AFCM
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ อนาล็อกมาตรฐาน ให้เป็นสัญญาณความถี่ โดยที่อินพุตและเอาท์พุตแยกอิสระจากกัน (Isolation) และมีความสัมพันธ์กันแบบเชิงเส้น (Linearity)
Model : IAMS
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ แบบ Universal สามารถรับ Input ได้หลากหลาย มีจอแสดงค่า Input และ Output แยกอิสระจากกัน (Isolation)
Model : IAMA / IAMA6 / AAMA / AIMA
อุปกรณ์แปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้ากระแสตรง, แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน

 • อินพุต, เอาท์พุต และ Power Supply แยกอิสระจากกัน (Isolation)
 • สัญญาณทางด้านอินพุตเป็นสัดส่วนโดยตรงกับสัญญาณทางด้านเอาท์พุตในแบบเชิงเส้น (Linearity) ที่ถูกต้องและแม่นยำ
 • มี LED แสดงแรงดันไฟเลี้ยง
 • สามารถปรับ zero และ span ได้
Model : IRMA

 • อุปกรณ์แปลงสัญญาณอุณหภูมิจาก PT100 หรือ RTD เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน
 • อินพุต และเอาท์พุตแยกอิสระจากกัน (Isolation)
 • มี LED แสดงแรงดันไฟเลี้ยง
Model : ITMA

 • อุปกรณ์แปลงสัญญาณอุณหภูมิจาก Thermocouple เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน
 • อินพุตและเอาท์พุตแยกอิสระจากกัน (Isolation)
 • มี LED แสดงแรงดันไฟเลี้ยง
Model : ICM4/5, ICM8
อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก RS232, RS485 ให้เป็น RS485, RS232
 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555