เพิ่มเพื่อน

Three phase/ 3 เฟส

<<back to the overview of energy meter

รุ่นต่อผ่าน CT (DME D310 T2)

.

เหมาะสำหรับวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า

Display

หน้าจอแบบกราฟิก LCD  พร้อม

Backlight แสดงผลได้ 6 ตำแหน่ง และ 1 จุดทศนิยม

ได้รับมาตรฐาน IEC 62053-21 Accuracy Class 1


ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องของการวัดโดยตรง
และสามารถส่ง pulse output ได้

 

นอกจากนี้

ยังสามารถวัดค่าพารามิเตอร์พื้นฐานทางไฟฟ้าได้ เช่น ค่ากระแส,

แรงดัน, ความถี่, พาวเวอร์แฟคเตอร์ ฯลฯ

ฟังก์ชั่นอื่นๆ
เพิ่มเติม มีดังนี้

 • สามารถตั้ง limit ค่ากระแส หรือแรงดันได้
 • สามารถแสดง Trend graph เพื่อดูพฤติกรรมการ
  ใช้ไฟย้อนหลังได้
 • สามารถทำ alarm โดยใช้ฟังก์ชั่น output ได้
 • สามารถทำเป็น Counter ได้

..

.

Data Concentrator DME CD

.

Data Concentrator

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับสัญญาณ pulse จาก Digital
kWh meter เพื่อแปลงเป็นสัญญาณ RS-485 แล้ว link เข้าระบบซอฟแวร์ได้
โดย Data Concentrator  1 ตัว สามารถรับ
Digital kWh meter ได้ 8 ตัว

ฟังก์ชั่นอื่นๆ เพิ่มเติม มีดังนี้

 • สามารถตั้ง limit ค่ากระแส หรือแรงดันได้
 • สามารถแสดง Trend graph เพื่อดูพฤติกรรมการใช้ไฟย้อนหลังได้
 • สามารถทำเป็น Counter ได้
 • สามารถนำฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น limit มาทำ Boolean logic ได้
 • สามารถทำAlarm โดยแสดงข้อความเตือนที่หน้าจอมิเตอร์
 • สามารถเพิ่ม Module เสริมได้ถึง 3 Module

Module เสริม

 • EXM1000/EXM1001(inputs/outputs)
 • EXM1010 (USB)
 • EXM1011 (RS232)
 • EXM1012 (RS485)
 • EXM1013 (Ethernet)
 • EXM1020 (RS485 + 2 relay outputs)
 • EXM1030 (Memory)

..

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555