เพิ่มเพื่อน

What is Electrical Conduit?

<<Back to Electrical Conduit กลับไปที่หน้าหลักของท่อร้อยสายไฟ

What is Electrical Conduit? ท่อร้อยสายไฟฟ้าคืออะไร? ใช้เพื่อจุดประสงค์ใด?

An electrical conduit is an electrical piping system used for protection and routing of electrical wiring. Electrical conduit may be made of metal, plastic, fiber, or fired clay. Flexible conduit is available for special purposes.

ท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการป้องกันและกำหนดเส้นทางของการเดินสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าอาจจะทำจากโลหะ, พลาสติกเส้นใยหรือดินเหนียวยิง ท่อที่มีความยืดหยุ่นสามารถใช้ได้สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ