เพิ่มเพื่อน

สัมมนาเรื่องการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

Compomax Seminar 2012

“การจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม”

ร่วมฟรีสัมนาเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้ Digital Multifunction Meter เพื่อการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานของท่าน

วัน-เวลา : วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 9.30-16.00 น.

สถานที่ : โรงแรมริเวอร์แคว (River Kwai Hotel) ตัวเมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี

และร่วม Thank you party  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ติดต่อสำรองที่นั่ง : รัตนากร คำสวัสดิ์ (โอ๋) โทร 085-123-7137

แผนที่งาน

Back to Activity Page