เพิ่มเพื่อน

Primary Packaging

<<< Back to Applications for OEM

Primary Packaging
Fast, reliable packaging for the Pharmaceuticals industry

การเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

            ความหลากหลายของชนิดบรรจุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึง ทำให้การออกแบบเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้กับบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภทในสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในปัจจุบันการเลือกใช้เซ็นเซอร์จึงเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องจักรให้ทำงานได้เต็มที่อีกด้วย

ตัวอย่าง Application

Photoelectric Sensors
Capacitive Proximity Sensors
Color Mark Sensors
เช็คความหนาของฉลากยา
ตรวจสอบระดับของเม็ดยา
ตัดแผงยาอัตโนมัติ
 
ประโยชน์

 • เครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • ความปลอดภัยสูง ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องฉลากหมดกระทันหัน
 •  

ประโยชน์

 • เครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • สะอาด เนื่องจากอุปกรณ์สามารถตรวจจับเม็ดยา โดยไม่ต้องสัมผัสกับเม็ดยา
 •  

ประโยชน์

 • เครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • ความแม่นยำในการตัดสูง ทำให้ขนาดแผงยาที่ได้ มีขนาดเท่ากัน
 • ความไวในการผลิตสูง
ดูรายละเอียด Photoelectric Sensors …Click ดูรายละเอียด Proximity Sensors…Click ดูรายละเอียด Color Mark Sensors…Click
RFID Systems
Vision sensors
RFID Systems
Vision Sensors
บ่งบอกรูปแบบของเครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์
ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ทั้งปริมาณ และคุณภาพ
 
ประโยชน์

 • รวดเร็ว และ มีความแม่นยำสูง
 • ใช้เวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์น้อยเมื่อต้องการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ใหม่
 • ตรงตามมาตรฐาน GMP
 •  

ประโยชน์

 • รวดเร็ว และ แม่นยำ
 • มีความปลอดภัยสูงสุด
 • ตรวจเช็คสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ได้ความสมบูรณ์ 100%
 •  

ดูรายละเอียด RFID System…Click ดูรายละเอียด Vison Sensors…Click