เพิ่มเพื่อน

หลายหลากคำถามเกี่ยวกับ CT

<<< Back to Metering
<<< Back to Current Transformers


หลายหลากคำถามเกี่ยวกับ CT

ปุจฉา  :  ในกรณีที่เรามี CT ที่มีขนาดใหญ่กว่าพิกัดการใช้งานจริง มีวิธีการแก้ไขอย่างไร???

วิสัชนา
 
ไม่เป็นปัญหาค่ะ เรามีวิธีแก้กล่าวคือ หากเรามี CT 100/5 A แต่!!!เราต้องการใช้กับกระแสเพียง 20 A ก็ไม่ต้องลำบากไปหาซื้อ CT ใหม่นะคะ เพียงแต่พัน CT ที่ฝั่ง primary 100/20 = 5 รอบ เพียงเท่านั้น ก็สามารถใช้ CT ตัวเดิมได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่แล้ว และหากว่าจะใช้ที่ค่ากระแสอื่นๆก็ยังทำได้นะคะ ดังตาราง
 

 
ยกเว้นกรณีที่ต้องการใช้ CT เกินค่ากระแสที่กำหนด เช่น มี CT 100/5 แต่ต้องการใช้กระแส 150 A กรณีแบบนี้ไม่สามารถใช้ได้นะคะ

ปุจฉา  :  ค่า Burden คืออะไรเอ่ย

วิสัชนา
 
ค่า Burden หมายถึง กำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า โดยถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวที่ต่ออนุกรมกับขด secondary มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในเครื่องวัดรวมกำลังไฟฟ้าสูญเสียในสายวัดมีค่าภายใต้เบอร์เดนของหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว ความผิดพลาดจากการวัดจะเป็นไปตามคลาสของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้านั้น
นั่นคือ กำลังไฟฟ้าสูญเสียในเครื่องวัด + กำลังไฟฟ้าในสายวัด + …. < กำลังไฟฟ้าสูญเสียของ CT

            ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นคำถามที่พบบ่อยๆ นอกจากนั้นแล้วก็ขอนำเสนอความรู้เพิ่ม นั่นคือมี CT แบบพิเศษที่ใช้กับการตรวจจับกระแสรั่วลงดินเรียกว่า Zero current transformer (ZCT) หลักการก็คือ จะต้องนำ R,S,T,N ผ่านตัว ZCT ทั้ง 4 เส้น หากไม่มีกระแสส่วนหนึ่งส่วนใดรั่วไหลออกไปที่อื่นก็จะทำให้ผลรวมของกระแสสามเฟสจะเป็น 0 จะไม่มีกระแสไฟฟ้าที่หลงเหลือไปที่ Earth-Leakage Protection Relay (ไม่สั่งทริป) แต่ถ้าหากมีกระแสปริมาณหนึ่งไหลออกจากนอกระบบ (ลงที่โครงตู้หรืออื่นๆ) จะทำให้ผลรวมของกระแสไม่เท่ากับ 0 จะมีกระแสไหลไปที่ Eartleakage relay ถ้าปริมาณมากเกินที่ตั้งไว้ ก็จะสั่งให้ Maincircuit breaker ทริปทันที