Newsletter

อุปกรณ์เช็คข้าวล้น ระดับโลก จากอเมริกา ปัญหาเหล่านี้ จะหมดไป

 

พบกันวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)   อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์ เวลา 8.00 – 17.00น.

พร้อมด้วยสินค้าอื่นๆ มากมาย อาทิ   PLC,  INVERTER,  SOLENOID  VALVE   แกนมีความแข็งแรงทนทานสูง

ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 149 C  มีระบบป้องกัน มอเตอร์ไหม้   อะไหล่ทุกชิ้นเปลี่ยนได้ ส่งตรง  จาก USA