เพิ่มเพื่อน

flowmeterpsa quae ab illo inventore

หลักการทำงาน และคุณสมบัติเด่นของ Flowmeter ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

เมื่อกล่าวถึงเครื่องมือวัดเพื่อให้ทราบถึงน้ำหนัก หลายท่านคงนึกถึง Load cell เพราะเป็นเครื่องมือวัดที่ให้ความแม่นยำสูงในการชั่ง เพื่อดูปริมาตร แต่หลายครั้งติดปัญหาเรื่องของการติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดภาชนะบรรจุที่ใหญ่มาก หรือ เรื่องของพื้นที่จำกัด แม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการ Process ที่ไม่สามารถทำได้ เครื่องมือวัดจึงถูกออกแบบมาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกันงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น Level Sensor (Ultrasonic Radar Hydrostatic)