เพิ่มเพื่อน

concretepsa quae ab illo inventore

Weighing in Concrete ready mix industry

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ทุกรายจะมีธุรกิจอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายปูนซีเมนต์

ผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ได้แก่ ซีแพค,ปูนซีเมนต์นครหลวง , ทีพีไอ , ชลประทานซีเมนต์ , น่ำเฮง , เอเชียซีเมนต์ , แฮนสัน เป็นต้น โดย เราจะเห็นได้ว่ามีแฟรนไชส์แพลนท์คอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึ้นมากมาย กระจายอยู่ตามทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่มีงานการก่อสร้าง