เพิ่มเพื่อน

Catalog 2014-2015

Compomax’s General Catalog is available to our customers free of charge. Please request the catalog via the following methods:

ลูกค้าสามารถขอรับ Catatlog ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งท่านสามารถขอรับ Catalog ตามวิธีการข้างล่าง:

    1. Compomax’s Salesperson/ติดต่อไปยัง Sale Engineer โดยตรง
    2. Email: please request for catalog through sales@compomax.co.th/ส่ง E-mail มาที่ sales@compomax.co.th
    3. Online Form-Please fill out our catalog request form below/กรอกใบแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อสมัครรับแค็ตตาล็อก

กรอกฟอร์มส่ง Catalog ให้ถึงที่ FREE!

Download Catalog