เพิ่มเพื่อน

Applications

OEM Industrial

Go to Ultrasonic Sensor >>>
Go to Photoelectric Sensor >>>

สำหรับ OEM Industry เครื่องตรวจจับขวดใสแบ่งตามลักษณะการติดตั้ง Sensor ดังนี้

1. เครื่องนับขวดใส
( Counting Clear Bottles )

T18U เป็นเซ็นเซอร์ ที่ใช้หลักการตรวจจับด้วยการส่งสัญญาณ
จากเซ็นเซอร์ไปที่วัตถุแล้วสัญญาณนั้นสะท้อนกับผิวของวัตถุ
กลับมาซึ่งสามารถใช้นับหรือเช็คจำนวนวัตถุใสได้เป็นอย่างดี
แม้ในการผลิตด้วยความเร็วสูงก็ตาม

ultrasonic sensor
………………………………………………..ภาพการทำงานของเซ็นเซอร์ T18U ที่ใช้นับวัตถุใส

………

……..

2. เครื่องนับขวดใสแบบติดตั้งเซ็นเซอร์ด้านเดียว
( Counting Clear Bottles from One Side of Line )

MINI-BEAM Expertเป็นเซ็นเซอร์ ที่ใช้หลักการตรวจจับ
แบบติดตั้งด้านเดียว โดยติดแผ่นสะท้อนแบบ Polarized
ไว้ยังฝั่งตรงข้าม ซึ่งสามารถใช้นับหรือเช็คจำนวนวัตถุใส
ได้เป็นอย่างดี แม้ในการผลิตด้วยความเร็วสูงก็ตาม

photoelctric sensor
 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555