เพิ่มเพื่อน

Applications

Pallet identification: BIS industrial RFID

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Body-in-white Manufacturing Process
 

Pallet identification: BIS industrial

RFID systems give you the data

at the right time and place

for optimal process sequences

การระบุคุณสมบัติของพาเลท ด้วยระบบ RFID
สำหรับงานอุตสาหกรรมในการระบุข้อมูลที่ ถูกเวลา และสถานที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลำดับขั้นตอนของกระบวนของการผลิต

 .
.

              การโอนถ่ายข้อมูลที่ยอดเยี่ยมที่สุด โดยอาศัยระบบที่ไม่ต้องสัมผัส ในการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลลำดับขั้นของกระบวนการผลิต โดยข้อมูลจะถูกระบุ และจัดเก็บอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับรถแต่ละคัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการประกอบโครงของรถยนต์

Product Apply

BIS Industrial RFID

อุปกรณ์ระบุลักษณะโดยคลื่นความถี่ สำหรับงานอุตสาหกรรม

CLICK HERE