เพิ่มเพื่อน

Applications

Zone monitoring on robots using BNS

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Body-in-white Manufacturing Process
 

Zone monitoring on robots using

BNS mechanical and inductive

multiple position switches

for maximum security

การตรวจสอบพื้นที่บนพื้นที่หุ่นยนต์ ด้วยการใช้
สวิตซ์ตรวจเช็คตำแหน่ง แบบกล และเหนี่ยวนำ
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 .
.

               การใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบตำแหน่งในการจัดการด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และเครื่องจักร เนื่องจากการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเขตพื้นที่ใช้งานหุ่นยนต์ ทำให้สามารถปกป้องผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร และตัวหุ่นยนต์ ด้วยการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแบบหลายแกน และเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายรัศมี อีกทั้งยังสามารถพัฒนาการใช้งาน และลดพื้นที่ในพื้นที่การผลิตของหุ่นยนต์ได้อีกด้วย

Product Apply

BNS mechanical and inductive multiple position switches

สวิตซ์ตรวจเช็คตำแหน่ง แบบกล และเหนี่ยวนำ

CLICK HERE