เพิ่มเพื่อน

Compomax Branches and Distributors

<<Back to Contact US

Southern Thailand

Performax Trading Co., Ltd. บริษัท เพอร์ฟอร์แม็กเทรดดิ้ง จำกัด

44/390 ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร : 077-216-875

แฟกซ์ : 077-216-582

More Information ข้อมูลเพิ่มเติม

www.performax.co.th

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Northern Thailand

Please contact Compomax Directly

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Northern Eastern Thailand

Please contact Compomax Directly

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Eastern Thailand

Compomax (Rayong Branch)

บริษัท คอมโพแม็ก (สาขาระยอง) จำกัด

267/114-115 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Tel: 03-860-7123, 03-860-7124

Fax: 03-860-7840

——————————————————————————————————————————————————————————————

Central Thailand

Please contact Compomax Directly

——————————————————————————————————————————————————————————————-