เพิ่มเพื่อน
 • รายละเอียดของงาน
 •       
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
   
   

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ *UPDATE FOR 2013/2556*

 • เงินเดือนเริ่มต้นที่ 17,000 บาท (18,000 บาทหลังจากผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน)
 • โบนัส : 1-4 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการทำงาน
 • ค่าน้ำมันรถ (ขึ้นอยู่กับยอดขาย) : 5,000 8,000 12,500 และเพิ่มขึ้นตามรายได้การขายจนถึง 25,000 บาท (ค่าน้ำมันอยูคงที่ๆ 2,000 บาท ถ้าบริษัทบริการเช่ารถให้ )
 • ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับยอดขาย จากการบันทึกของคอมโพแม็กมีตั่งแต่ 3,000 บาท จนถึง 20,000++
 • อื่น ๆ : ชุดยูนิฟอร์ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม