เพิ่มเพื่อน
 • รายละเอียดของงาน
 •       
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
   
   

ขั้นตอนการสัมภาษณ์

Job Interview

ขั้นตอนการสัมภาษณ์

 1. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร Online, Job Fair ในมหาลัย, หรือมาสมัครที่สำนักงานใหญ่ (ดูแผนที่)
 2. ถ้าคุณสมบัติของคุณผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทางบริษัทจะมี E-mail แจ้งให้คุณเข้ามาทำแบบทดสอบ
 3. ทำการทดสอบเบื้องต้นที่สำนักงานใหญ่ (สัมภาษณ์ทั่วไปและการทดสอบทางเทคนิคแบบเปิดตำราได้)
 4. สัมภาษณ์กับหัวหน้าสายงาน
 5. รับเข้าทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม