ขั้นตอนการสัมภาษณ์

Job Interview

ขั้นตอนการสัมภาษณ์

  1. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร Online, Job Fair ในมหาลัย, หรือมาสมัครที่สำนักงานใหญ่ (ดูแผนที่)
  2. ถ้าคุณสมบัติของคุณผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทางบริษัทจะมี E-mail แจ้งให้คุณเข้ามาทำแบบทดสอบ
  3. ทำการทดสอบเบื้องต้นที่สำนักงานใหญ่ (สัมภาษณ์ทั่วไปและการทดสอบทางเทคนิคแบบเปิดตำราได้)
  4. สัมภาษณ์กับหัวหน้าสายงาน
  5. รับเข้าทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม