เพิ่มเพื่อน
 • รายละเอียดของงาน
 •       
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
   
   

เปิดโต๊ะรับสมัครที่มหาวิทยาลัย

ทางคอมโพแม็กเปิดโต๊ะรับสมัครงานที่สถาบันการศึกษาต่างๆ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างนี้เป็นระยะๆ สำหรับอัพเดตวันที่ทางคอมโพแม็กจะไปพบคุณที่มหาวิทยาลัยโดยตรง นักศึกษาที่สนใจสมัครงาน หรือฝึกงานกรุณาเตรียมเอกสารในการสมัครงานให้พร้อมนะคะ

JOB Fair 2014

COMING SOON!!!

Job Fair 2013

 

วันที่

Events

Place

10 – 11 มกราคม 2013

เปิดโต๊ะรับสมัครงาน และ แนะแนวอาชีพสำหรับวิศวกร  KMUTT

24 มกราคม 2013

เปิดโต๊ะรับสม้ครงาน และ แนะแนวอาชีพสำหรับวิศวกร  KMITL

1 – 2 กุมภาพันธ์ 2013

เปิดโต๊ะรับสมัครงาน และ แนะแนวอาชีพสำหรับวิศวกร  MUT

7-28 กุมภาพันธ์ 2013

เปิดโต๊ะรับสมัครงาน และ แนะแนวอาชีพสำหรับวิศวกร (พบกันทุกวันพฤหัสบดีในเดือนกุมภาพันธ์) KMUTNB

 

 

Job Fair 2012

 

Month

Date From

Date Until

Events

Place

Jan

2012-01-16

2012-01-16

Recruitement-Booth (Engineering) KMITL
Jan

2012-01-18

2012-01-19

Recruitement-Booth (Engineering) KMUTT
Jan

2012-01-23

2012-01-23

Recruitement-Booth (Engineering) KMITL
Jan

2012-01-31

2012-01-31

Recruitement-Job Fair (Engineering) KMITL
Feb

2012-02-07

2012-02-07

Recruitement-Job Fair NIDA
Feb

2012-02-13

2012-02-13

Recruitement-Job Fair (Engineering) KMUTNB
Feb

2012-02-16

 2012-02-16

Recruitement-Job Fair (General) Burapha University
Feb

2012-02-20

2012-02-21

Recruitement-Job Fair (General) KU

ข้อมูลเพิ่มเติม