Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

thai-shimizu-e1361951054542

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้ามีคุณภาพ และน่าสนใจ
มีการ support ข้อมูลที่ดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณชัยวัฒน์ สันประโคน

Thai Shimizu Co.,Ltd

bangkokglass3

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

บริการรวดเร็ว
ใส่ใจดูแลลูกค้าดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณเนติรัฐ แสงศิริ

บริษัท บีจี แพค จำกัด

Ford-Logo-1-e1358744685493

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

เสนอแนวทาง และหาทางออกของปัญหาให้ลูกค้า
เป็นกันเอง และพร้อมให้ความช่วยเหลือ

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณกัมพล พริ้งพร้อม

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

More Testimonials

Seminar

Print

การพัฒนาการผลิตด้วยระบบ Industrial Network “Round 2″

28/10/2014

**ปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มแล้วคะ

More Activities


Newsletter

e-mail Lovato Kannika3

Touch button Switch จาก Banner

09/3/2015

สวิทซ์แบบลำแสง Touch button Switch จาก Banner ใช้หลักการของสวิทซ์ลำแสง เพียงแค่ใช้นิ้วมือสัมผัส

Web

คู่หู !! สุดยอดอุปกรณ์เครื่องมือวัดสำหรับงานวัดระยะ, ความเร็วรอบ หรือตำแหน่งชิ้นงานอย่างแม่นยำ

23/2/2015

หลายๆ โรงงานอาจเคยพบปัญหาการวัดความเร็วรอบของแกนหมุนหรือมอเตอร์ไม่แม่นยำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่องกัน หรือบางท่านอาจเคยพบปัญหา Encoder เสียหายจากการใช้งาน

More Activities