Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

essom

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้ามีมาตรฐานสูง เหมาะสมกับการใช้งาน มีปัญหาน้อย

มีบุคคลากรให้การสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี

มีบริการหลังการขาย

กลุ่มสินค้าใช้ของ compomax

sensor automation

sensor process

control and signal units

logo perf-bk

ทำไมคุณเลือกคอมโพแม็ก

บริษัท คอมโพแม็ก เป็นบริษัทฯ ที่มีตำนานมายาวนาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่น่าเลียนแบบ
มีการบริหารองค์กรแบบ ญี่ปุ่น ผสม กับแนวยุโรป อเมริกา กล่าวคือ บริหารคนอย่างสไตล์ญีปุ่น มีการดูแลผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี เหมือนพี่ๆ น้องๆ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับผู้ปฏิบัติงานไม่เคยทอดทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชา แต่บริหารงาน สไตล์ ยุโรป อเมริกา มีเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจน คือนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าเท่านั้น และ รับผิดชอบร่วมกับลูกค้า หากสินค้าที่ซื้อไปมีปัญหาเรื่องคุณภาพ และ อายุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

Logo-Tomco-Automatic-Machinery-Co_Ltd_

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้ามีคุณภาพ เหมาะกับการใช้งานในบริษัทของลูกค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดยคุณเกียรติชาย อุ่นวัฒนนุกูล

บริษัท ทอมโก้ ออโตเแมติก แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

More Testimonials

Seminar

Print

การพัฒนาการผลิตด้วยระบบ Industrial Network “Round 2″

28/10/2014

**ปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มแล้วคะ

More Activities


Newsletter

e-mail Lovato Kannika3

Touch button Switch จาก Banner

09/3/2015

สวิทซ์แบบลำแสง Touch button Switch จาก Banner ใช้หลักการของสวิทซ์ลำแสง เพียงแค่ใช้นิ้วมือสัมผัส

Web

คู่หู !! สุดยอดอุปกรณ์เครื่องมือวัดสำหรับงานวัดระยะ, ความเร็วรอบ หรือตำแหน่งชิ้นงานอย่างแม่นยำ

23/2/2015

หลายๆ โรงงานอาจเคยพบปัญหาการวัดความเร็วรอบของแกนหมุนหรือมอเตอร์ไม่แม่นยำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่องกัน หรือบางท่านอาจเคยพบปัญหา Encoder เสียหายจากการใช้งาน

More Activities