เพิ่มเพื่อน
 • รายละเอียดของงาน
 •       
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
   
   

คอมโพแม็ก เหมาะสมสำหรับคุณ?

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่คอมโพแม็กจำหน่าย

สินค้าของคอมโพแม็ก มาจากจากยุโรปและอเมริกา คอมโพแม็ก เป็นตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์กว่า 20ยี่ห้อ
สินค้าของคอมโพแม็กส่วนมากแล้วเป็นสินค้าระดับท๊อป 3ของโลกในหมวดของผลิตภัณฑ์

กลุ่มของสินค้า

ตัวอย่างลูกค้าของคอมโพแม็กแบ่งตามประเภท

 • ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Mechanical and Electrical Designers)
 • ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้าและเครื่องกล (Mechanical and Electrical Consultants)
 • ผู้รับเหมาไฟฟ้า (Electrical Contractors)
 • ผู้ติดตั้งระบบ (System Integrators)
 • พ่อค้า (Traders)
 • ผู้จัดจำหน่ายรายย่อย (Sub-distributors)
 • ผู้ใช้ปลายทาง( End Users)
 • โรงงาน (Factories)
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM )
 • ผู้สร้างแผงไฟฟ้า (Electrical Panel Builders)

ข้อมูลเพิ่มเติม